Palvelut

Kun tarvitsette moniosaajaa auttamaan töissänne olen se jonka tarvitsette. Tehtävät voivat olla yhtä näistä työalueista, niiden yhdistelmästä tai muista tehtävistä näiden lisäksi mitä haluaisitte tehtävän.

Grafiikka

Pääasiallinen työskentely on vektorigrafiikan ja olemassaolevan materiaalin jalostamisen parissa; bittikarttojen ja luovan uusiotuotannon kanssa vähemmän. Työkaluina Inkscape, Scribus, GIMP ja muut avoimien lähteiden ohjelmistot.

Vektorointi

Kuvamateriaalin vektorointia SVG- ja PDF-muotoon. Yksinkertaista tekstiä sisältävistä monimutkaisiin monivärisiin kuvioihin ja materiaaleihin.

Stilisointi

Materiaaleihin jotka tarvitsevat viimeistelyä tai osamateriaaleista materiaaliksi kokoaminen. Esimerkiksi kuvien ja tekstien yhdistelyissä tarkistus että tekstit näkyvät hyvin, kirjoitusvirheiden korjaus, tavutukset sekä tasaukset.

Automaatio

Paljon materiaalia joka pitäisi käsitellä tietyllä tavalla. Apuna voidaan käyttää skriptausta ja tuotantotavan määrittelyä tai ihan raakaa ihmisautomaatiota.

Visualisointi

Pohjakuvaan eri vaihtoehtojen mallintaminen kuten värit, pinnat, objektit.

Ohjelmointi

Työskentelen Linux-järjestelmissä, ylläpidän palvelimia, tietokantoja ja virtuaalikoneita. Kieleni ovat PHP, Javascript, SQL, HTML ja CSS. Kenttätyöskentelyni on rajapinnat, dokumentointi, tekniset tukiratkaisut ja ylläpito.

Hiekkalaatikkoni on Debian, Raspberry PI, PostgreSQL, KVM, Nginx, Bash, C, C++, LVM, RAID, SSH, Git, API

Backend

Ylläpito, tietokannat, rajapinnat, skriptit.

Testaaja

Dokumentointi, työkalujen käyttö.

Skriptaus

Valmiiden muokkaus, uusien luonti, automatisointi, ajastukset, postprosessointi.

Ihmisautomaatio

Konvertointi, skriptaus.

Frontend

Ylläpito, sisällöntuotto, optimointi.

Dokumentointi

Käyttöohjeet ja toimintojen kirjaamiset ovat aina hyväksi tiedon jakamiselle. Pienetkin tahot hyötyvät dokumentoinnissa kun pään sisältä oleva tieto kirjataan ylös muille jaettavaksi ja itselle muistutukseksi.

Käyttöohjeet

Tuotteelle tai palvelulle käyttöohjeita ja niiden pohjia.

Toimintaohjeet

Toimintatavoista ohjeiden luonti.

Visualisoinnit

Ohjeille kuvia tai ikoneita.

Puhtaaksikirjoittaja

Valmis pohjamateriaali joka pitäisi käsitellä, siistiä ja taittaa.

Tarkistaja

Materiaalin tarkistaminen oikeiden asioiden osalta ja korjata sen mukaisesti.

Toimisto

Tekninen tuki

Käyttöönoton ajaksi teknistä tukea, laitteiden käyttöönottoa ja asennukset.

Päivystys

Puhelin, sähköposti tai tiketöintijärjestelmän avuksi.

Asiakaspalvelu

Palveluiden käyttöönotossa, erikoisiin aikoihin.

Vastaanotto

Tilaisuuksien, tapahtumien tai väliaikaiseen päivystykseen.

Siivous

Tilojen käyttöönoton, loppusiivouksen, huoltotoimenpiteiden käsipariksi.

Logistiikka

Tavaran vastaanotto

Alihankintatyöskentelijäksi vastaanottaman tavaraa.

Tavaroiden inventointi

Alihankintatyöskentelijäksi siistimään varastoa.

Asennus ja käsittelyt

Alihankintatyöskentelijäksi kokoamaan tai käsittelemään lähetettäviä tuotteita.

Pakkaus

Käsipariksi pakkaamaan lähetyksiä.

Lähetys

Käsipariksi lavaamaan ja käsittelemään lähetysdokumentaatiota.

Muut

Työnkirjo on laaja jolloin moniosaaja voi olla avuksi.

Varallaolija

Päivystämään tietyiksi päiviksi mikäli tarvitaan apua tai paikkaamaan kapasiteettia.

Kokoaja

Yksinkertaisten sisäisten prosessien tavaroiden yhteenliittämistä ja kokoamista.

Prosessitekijä

Monimutkaisten toimintavaiheiden tekijäksi.

Robottityön paikkaaja

Lisäkäsipariksi auttamaan mekaniikkahuoltojen aikana.